Ons koor

Sjier Hasjiriem

Wij zijn Christelijk gemengd koor Sjier Hasjiriem uit Werkendam. Het koor is opgericht in 2001 en de naam betekent ‘lied der liederen’ of ‘hoogste lied’. De vereniging heeft het Woord van God als grondslag en wil dit door het zingen van psalmen en geestelijke liederen op zangavonden uitdragen. 

Het koor staat onder leiding van Reinier Korver en telt ruim 40 leden. Iedereen tussen de 16 en 60 jaar die het leuk vindt om te zingen kan lid worden. Eens in de twee weken repeteren we op donderdagavond, om zo een aantal keer per jaar tijdens een mooie uitvoering te mogen zingen.

Dirigent

Reinier Korver is in juni 2012 cum laude afgestudeerd aan het conservatorium. Inmiddels is hij actief als muzikant en koorbegeleider van diverse koren. Daarnaast vormt hij samen met Mark Brandwijk het Duo Virtuoso. Sinds 2014 staat ook ons koor onder leiding van Reinier. 

thumbnail_FB_IMG_1477235889333

Bestuur

Het bestuur van Sjier Hasjiriem bestaat uit vijf leden:
• Voorzitter: Teunis Oosterwijk
• Secretaresse: Corine Faasse
• Penningmeester: Gerco Brouwer 
• Muziekbeheerder: Catoline van Weelden
• Algemeen adjunct: Matthijs Heijstek

Bestuursfoto Sjier Hasjiriem

Luister mee

Benieuwd naar onze muziekstukken? Bekijk dan deze video van ons koor tijdens onze uitvoering in december 2017, in de Hervormde kerk te Aalburg. Hier zingen wij het lied ‘Gods werk gaat door’ van H. Hoeve met begeleiding van Symfonisch ensemble Negienot en Mark Brandwijk.

Play Video